Training & resources

for Iranians & Afghans in Europe

Elam's team in Europe assists churches in serving Persian (Farsi/Dari) speakers in their local congregations and cities.

تیم ایلام در اروپا ، جهت تجهیز و کمک به کلیساهای محلی درخدمت کردن،پرورش دادن و شاگردسازی فارسی زبانان(فارسی-دَری)

Afghans and Iranians are coming to Christ and joining local churches all over Europe. Our aim is to assist these churches in ministering to Afghans and Iranians. We form partnerships with local leaders to join forces in serving and training the Persian speakers in their congregations.

 

Our trainings are conducted on three levels to provide growth in living fruitful lives for Christ:


1. The root level: Raising followers

2. The branch level: Mobilizing disciple-makers

3. The leaves level: Equipping leaders

 

Each training we offer consists of live online classes, digital small groups and personal self-study.  Based on Scripture, the sessions are both instructive, practical, interactive and led by experienced teachers and mentors from our Persian-speaking team, together with leaders from the local churches.

 

If you are interested in a further conversation about how we may assist your church or ministry, please feel free to contact europe@elam.com

 

​If you are already partnering with us, please consider making a donation to Elam to help us strengthen and expand the church in the Iran region and beyond. Thank you.

افغانها و ایرانی ها به عیسی مسیح ایمان می‌آورند و به کلیساهای محلی درسراسر اروپا می‌پیوندند. هدف ایلام این است که این کلیساها را برای خدمت موثرتر به ایرانیان و افغانها کمک کند. ما با رهبران کلیساهای محلی درارتباط خواهیم بود تا آنها را برای خدمت و آموزش فارسی زبانان در جلسات کلیسایی‌شان کمک کنیم.

آموزش‌های ما در سه سطح انجام می شود تا بدینوسیله یک زندگی پرثمر برای مسیح را رقم بزند:

1. سطح ریشه: پرورش شاگردان مسیح

2.سطح شاخه: آماده سازی شاگردسازان

3. سطح برگ: تجهیز رهبران

 آموزشهای ارايه شده شامل کلاسهای آنلاین، کارگروهی در گروههای کوچک و  مطالعه شخصی میباشد. همچنین این جلسات بر اساس کتاب مقدس ، آموزنده ، عملی ، تعاملی و با هدایت معلمان و مربیان باتجربه از تیم فارسی زبان ما، همراه با رهبران کلیساهای محلی برگزار می شود.

اگر علاقمند به کسب اطلاعات بیشتر درمورد چگونگی حمایت و کمک ما در رابطه کلیسای محلی خودتان هستید، لطفا از طریق ایمیل زیر با ما درتماس باشید: europe@elam.com

اگر در حال حاضر همکار ما هستید، لطفا حمایت مالی از ایلام را جهت تقویت و گسترش کلیساها در ایران و مناطق فراتر از آن مد نظر داشته باشید. با تشکر فراوان

Sign up to be the first to know about new courses and resources that are on offer for Persian speakers in Europe.

Got a question?

Drop us an email in English, German or Persian (Farsi).

TRAINING AFGHANS AND IRANIANS IN YOUR CHURCH

 

COURSES WE OFFER ON THREE LEVELS

leaves.jpg

Leaves level – equipping leaders

 • Leadership: ongoing monthly webinars about Christian leadership. 2 days/3 hours each.

 • Ministry skills: ongoing monthly webinars about specific tools and skills for ministry. 2 days/3 hours each.

 • Cultural understanding: ongoing teaching on the Western church and cultural differences in general.

 • Three-month course: a formative leadership course based on 5 C’s: Christ, Community, Character, Calling and Competency. Full-time study for three months. Offered as online, residential or combined program.

branch.jpg

Branch level – mobilizing disciple-makers

 • Hamsafar Intro: This course presents our hamsafar program and the principles of doing one-to-one discipleship. 2 days of 3 hours.

 • The Story of the Bible: a brief exposition of the narrative of the Bible. 8 days of 3 hours.

 • The Unfinished Story: explains the mission of God in Scripture and the call to missions today. 4 days of 2 hours.

 • Serving Christ: a week-long course about the call to serve Christ and how we may fulfil it. 7 days residential.

root.jpg

Root level – raising followers

 • Encountering Jesus: course explaining who Jesus is and how to follow him. 8 days of 3 hours online.

 • The 7 Signs: based on John's Gospel it presents the person of Jesus and what His identity means for our faith. 8 days of 3 hours online.

 • The "I am" course: based on John's Gospel it presents the ministry of Jesus and what it means for our identity. 8 days of 3 hours online.

 • Following Christ – a week-long course presenting the Gospel and the way it transforms our lives. 7 days residential.

Participants are required to complete the root level courses before they can join the next two levels. The third level is conducted in close relationship with local churches. The participants need admission into the core group network and to be actively involved in ministry in their local church.​​

 

 
 
 

UPCOMING COURSES - دوره های پیشنهادی  

The courses currently available are listed below, with dates and times provided. Some webinars are one-day events while others run across several consecutive days or weeks.

We use Zoom as the platform for our webinars.

لطفا  دوره ای را که میخواهید در آن شرکت کنید انتخاب کرده ودرآن ثبت نام کنید. بعضی از دوره ها یک جلسه ای یا دو روزه ویا بیشتر هستند. تاریخ و زمان مشخص شده است. پس از ثبت نام پیوندی دریافت میکنید که میتوانید از طریق آن به دوره انتخابی خود وارد شوید. تمام دوره ها از طریق برنامه زوم  برگزار میشوند. 

پیوند ورود به جلسه را روز قبل از دوره از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد.

لینک ورود به جلسات ممکن است در پوشه spam شما وارد شود. حتما روز برگزاری دوره هم inbox و هم spam را چک کنید. 

AVAILABLE RESOURCES

Besides our trainings, we offer many written and digital resources for ministry to Persian speakers. Download and browse our brochure to discover how we can help.

Topical Webinar
وبینار های موضوعی

66454-fathers-sons-karan-johar-in-conversation-with-sadhguru_edited.jpg

Christian man, beloved son not condemned servant!

مرد مسیحی، پسر محبوب نه بنده محکوم

ROOT LEVEL COURSES - دوره های سطح ریشه

The Seven Signs

هفت معجزه مسیح

This root-level course is built over the seven miraculous signs of Jesus in the gospel of John. It shows how the signs recorded by John reveal different aspects of the divine identity of Christ. Furthermore, the participants will understand what these revelations mean for our practical lives of faith as disciples of Jesus today. The course is ideal for church groups where the local leaders can lead the breakout group activities. It combines teaching with prayer, worship and interactive learning activities. Individual students are also welcome to sign up.

این دوره آموزشی از سطح ریشه، بر اساس هفت معجزه  عیسی در انجیل یوحنا طرح ریزی شده است. دوره نشان می دهد که چگونه معجزات ثبت شده توسط یوحنا جنبه های مختلف هویت الهی مسیح را نشان می دهد. علاوه بر این، شرکت کنندگان متوجه خواهند شد که این مکاشفه ها برای زندگی عملی ایمانی‌شان به عنوان شاگردان عیسی امروزه چه معنایی دارد. این دوره برای گروه های کلیسایی که در آن رهبران کلیسا می توانند فعالیت های گروهی را هدایت کنند ایده آل است. دوره شامل دعا، پرستش و فعالیتهای یادگیری تعاملی میباشد. همچنین امکان ثبت نام به صورت انفرادی نیز موجود میباشد

Every Thursday from 17.02.2022 to 07.04.2022, 18:30-21:00 (CET/GMT+1)

 

Registeration closed

 

BRANCH LEVEL COURSES - دوره های سطح شاخه

The story of the Bible
داستان انجیل

This branch level course goes through the Bible as a story of eight progressive parts stretching from Creation to the New World when Christ returns. It shows how the story of the Old and the New testament tie together and explains the progressive unfolding of God’s plan of salvation. Furthermore, it underscores that God is calling each of us to play a part in His great story. The course combines teaching with prayer, worship and interactive learning activities.

 

این دوره آموزشی از سطح شاخه، کل کتاب مقدس را درقالب داستانی متشکل از هشت قسمت مستمر و تدریجی، از زمان پیدایش تا پدید آمدن دنیایی جدید هنگام بازگشت مسیح مرور میکند. نشان میدهد که چطور عهد عتیق و عهد جدید باهم پیوند خورده و روند تدریجی داستان نجات خداوند را بیان میکند. علاوه بر این، تأکید می کند که خداوند هر یک از ما را فرا می خواند تا در داستان بزرگ او نقشی داشته باشیم. دوره شامل دعا، پرستش و فعالیتهای یادگیری تعاملی میباشد.

 

Time: Tuesday, 29.06 - 17.08.2021, 17:00 - 20:00 (CEST/GMT+2)

Registration closed

Hamsafar gathering


گردهمائی همسفران

This branch level course is for believers who are interested in learning how to disciple new believers one-to-one through the 30 steps of the Safar program. (Safar means journey and the discipler is called a Hamsafar, meaning co-traveler in Persian). 
The course combines teaching with prayer, worship and interactive learning activities.

 

این دوره آموزشی در سطح شاخه، برای ایماندارانی است که علاقمند به یادگیری شاگردسازیِ یک به یکِ نوایمانان با استفاده از برنامه سفر و از طریق 30 قدمِ برنامه سفر هستند.  دوره شامل دعا، پرستش و فعالیتهای یادگیری تعاملی میباشد.

Time: Wednesday, 18.05.22 19:00-20:30 (CEST/GMT+2)
چهارشنبه ، 18.05.22 ساعت 19:00 الی 20:30 به وقت اروپا

LEAVES LEVEL COURSES - دوره های سطح برگ

SLC 

خدمت همانند عیسی

This Leaves level course is for emerging leaders who have been accepted into the core group program as they are serving in local churches in Europe. The webinar will present the core group concept and introduce the three topics that will be developed in the monthly webinars for this group: Christian leadership, Cultural understanding and Ministry skills. The course combines teaching with prayer, worship and interactive learning activities.

 

این دوره آموزشی از سطح برگ، برای تازه رهبرانی است که بخاطر خدماتی که درکلیساهای محلی‌شان دارند در این گروه پذیرفته شده‌اند. این وبینار، ساختار "گروه مرکزی" را معرفی میکند و سه موضوعی را که درنظر داریم در وبینارهای ماهانه برای این گروه عمیقتر بازگو کنیم را معرفی میکند: رهبری مسیحی ، درک فرهنگی و مهارتهای خدمت. دوره شامل دعا، پرستش و فعالیتهای یادگیری تعاملی میباشد.

با عزیزانی که دراین گروه هستند به طور شخصی تماس گرفته میشود.

 

 By invitation only - contact europe@elam.com for more information

In Mark 1:11, we read that after Jesus was baptized, the Father proclaimed: "This is my beloved Son, in whom I am well pleased!" This is the identity Jesus had in his Father. But it also is the identity that our heavenly Father gives to all those who believe in him. God no longer calls us servants but beloved children. He desires us to know and live according to our heavenly heritage. This webinar will teach principles from God's Word about how - as Christian men – we can live out our identity in our families, in our private lives and in society.

در مرقس 1: 11 می خوانیم که پس از تعمید عیسی، پدر آسمانی بر او اعلام کرد: "این است پسر محبوب من که از او خشنود هستم!" این همان هویتی است که عیسی در پدرش داشت. اما این هویتی است که پدر آسمانی ما به همه کسانی که به او ایمان می آورند، می دهد. خدا دیگر ما را بندگان نمی خواند، بلکه فرزندان محبوب می نامد. او مایل است که ما این ارث آسمانی خود را بشناسیم و مطابق با آن زندگی کنیم. این وبینار، اصولی از کلام خدا را آموزش می‌دهد که چگونه به عنوان مردان مسیحی می‌توانیم هویت خود را در خانواده، زندگی خصوصی و در جامعه زندگی کنیم.

Saturday, June 11, 2022, 11 a.m. to 3 p.m, with Dr. Behrang Masoumi

شنبه 11 جون 2022 ، ساعت 11 صبح تا 15 بعدازظهر، همراه با دکتر بهرنگ معصومی 

Registration soon

 

MINISTRY TEAM IN UK AND EUROPE -  همکاران

255432291_54957_edited_edited.png

Kenneth Kühn

Area Director for Europe

Azadeh_edited_edited.jpg

Azadeh Taghipour

Training Design & Worship

Fakhrodin_edited.jpg

Fakhrodin Shafaati

Training and mentoring

mojtaba_edited_edited.jpg

Mojtaba Darzi

Training and mentoring

Facebook%20Profile%20Picture_edited.jpg

Asafh Paz De Lira

Coordination and training

Arash_edited.jpg

Arash Iranparasti

Training and mentoring

Becki_edited_edited.jpg

Becki Tapia

Administration

thumbnail_g.Passport%20Picture_edited.jp

Hamid Zare

Pastoring and training

image%2520Margretha_edited_edited.jpg

Margretha Poulsen

Partnerships and team operations

Marsch%202_edited.jpg

Dorothee Marsch

Coordination and training

WhatsApp%2520Image%25202020-04-30%2520at

Ladan Nouri

Training and mentoring

2_edited_edited.png

Magda Montazami

Coordination and training

Niloufar_edited_edited.jpg

Niloufar Safavi

Coordination and training